Pàgina inicial


PALMSCHOOL


A continuació, podeu veure dos vídeos sobre les funcionalitats de la nostra app, BlaBlaSchool. Tots dos expliquen el mateix, però un està en català i l’altre en anglès.

Down below you can watch two videos about the funcionalities of our app, BlaBlaSchool. Both explain the same things, but one does it in Catalan and the other in English.

Avui dia, els estudiants tenen molta pressió per obtenir bons resultats acadèmics. A més, els joves es troben en una etapa de canvi, on han de començar a decidir sobre el seu futur i la gran majoria no es veuen preparats per prendre aquestes decisions tan importants. Tots tenen dificultats amb alguna assignatura i necessiten ajuda, però, a la vegada, dominen també una altra. 

Respecte a les dificultats personals de cadascú, la gran majoria no poden o els hi fa vergonya demanar ajuda. En conseqüència, els seus resultats acadèmics no són bons i poden arribar a suspendre algunes matèries. Tanmateix durant els temps de pandèmia, relacionar-se amb altres companys s’ha tornat més difícil (encara que ja ho era, perquè molts adolescents es senten angoixats parlant amb gent nova) i per culpa d’això, tampoc obtenen ajuda per part dels companys. D’altres no tenen recursos suficients per pagar a un professor de repàs, en cas de necessitar-lo. 

Si cada alumne pogués centrar-se a superar les seves dificultats amb l’ajuda d’altres persones o recursos, que no tenen disponibles, millorarien significativament en aquestes assignatures que els hi resulten “més complicades”. És a dir, el que els estudiants necessiten és més suport a les matèries que els hi presenten dificultats.

La nostra empresa, PalmSchool, vol posar fi a aquestes dificultats i per fer-ho hem creat aquest projecte com a solució. 

Hem dissenyat una app que permet als estudiants crear-se un perfil per interactuar amb altres alumnes. El perfil indica les assignatures en les quals l’alumne té dificultats i, també, les que són el seu punt fort, així com el nivell acadèmic que estan cursant. La idea principal és fomentar la companyonia i fer que l’alumnat s’ajudi entre si. Però com? Doncs a través de videoconferències on l’estudiant amb dificultats rebrà instruccions del seu company que domina la matèria.


La nostra empresa s’anomena PalmSchool i la nostra aplicació es diu BlaBlaSchool.

El nostre equip està format per:

Laia Arias i Alba Pradell com a responsables de les comunicacions, recerca i idiomes, perquè tenen molta habilitat per expressar les seves idees i, a més, tenen capacitat per convèncer a la gent, sempre mitjançant bons arguments. En l’àmbit de la recerca, han estat elles les escollides perquè en altres projectes han sigut les que més han destacat trobant fonts d’informació útils. Per últim, se’ls hi ha atorgat el rol d’idiomes ja que tenen facilitat per traduir la informació trobada al català. 

Martina Bauchwitz Emmel com a responsable del grup, assolint així el rol de lideratge. Ella va ser seleccionada per votació popular, ja que té habilitats de lideratge i és molt responsable. A més a més, s’encarrega de la part tècnica del treball, és a dir la programació, degut a les excel·lents qualificacions que ha obtingut als treballs anteriors.

Per últim, la Paula Iglesias és la responsable de l’àrea artística per la seva gran facilitat a l’hora de dissenyar. Els seus dots artístics són de gran ajuda a l’hora de l’apartat gràfic i gràcies a ella surten bons dissenys. 


Crea tu sitio web con WordPress.com
Empieza ahora